Stötvågsbehandling

Terapeutisk stötvågsbehandling (tryckvågsbehandling/shockwave therapy) är en icke-invasiv och kliniskt beprövad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på skador och besvär i senor och muskler

Hur fungerar stötvågsbehandling?

Inom idrottsmedicinen har stötvågsbehandling / shockwave therapy använts sedan i mitten på 90-talet och är idag en etablerad behandlingsmetod inom sjukgymnastik och ortopedmedicin, främst som ett alternativ innan kortision eller kirurgi, tack vare sin höga effektivitet och få biverkningar. En applikator genererar tryckvågor som med given frekvens och kraft bearbetar den skadade vävnaden vilket ger en ökad blodcirkulation och stimulerar ökad vävnadsåterbyggnad. Målet med behandlingen är att stimulera kroppens självläkning, minska smärta och öka funktionen i det skadade området.

Hur går en stötvågsbehandling till?

Behandlingen tar cirka 5–10 minuter och upprepas vanligtvis med 1 veckas mellanrum. Beroende på besvär och område på kroppen brukar vanligtvis 3-5 behandlingar räcka ett bestående resultat. I vissa fall kommer inte resultaten direkt men stötvågsbehandlingen har startat en läkningsprocess som fortgår också efter avslutad behandling

Besvär som kan behandlas med Shockwave Therapy

Oftast fungerar stötvågsbehandling allra bäst på långdragna och kroniska besvär. Dessa kan vara ett resultat av sport, överanvändning eller repetitiv belastning.

  • Axelsmärta
  • Tennisarmbåge
  • Golfarmbåge
  • Löparknä
  • Hälsporre (Plantarfaschiit)
  • Hälseneinflammation
  • Benhinneinflammation

Finns det några biverkningar?

Stötvågsbehandling är inte lämpligt om det finns cirkulation eller nervstörning, infektion, vid kortisonbehandling, vid cancer, öppna sår eller vid graviditet. Själva behandlingen kan upplevas som något smärtsam men det varierar mycket från person till person. Oftast försvinner smärtorna så fort behandlingen avslutas, men i vissa fall kan man uppleva en molande smärta under ett par dagar efter behandlingen. De normala biverkningarna är lokal ömhet samma behandlingsdag.